Pagina's

Groene Evasie

Momenteel houdt Eva zich met de volgende Groene Evasies bezig:

Binnenterrein Noordsingel- Rembrandtstraat;
in opdracht van de VvE


Gemeenschappelijk  binnenterrein in Rotterdam.


Sinds 2 1/2 jaar wordt er milieuvriendelijk getuinierd en onderhoud gepleegd.Van schuurdaken schoonhouden tot natuurlijk tuinieren. Het gazon  wordt op zo'n manier onderhouden dat er meer bloeiende kruiden hun kopjes opsteken en het goed bespeelbaar blijft. Naast madeliefjes willen de kinderen ook andere bloemetjes ontdekken. 'Onkruiden' en spontaan opkomend groen blijven selectief staan. Altijd staat er wel wat in bloei en is er (leuk) werk aan de winkel. Het fruitperk met frambozen, bramen, kruisbessen, wijnbessen, aalbessen en bosaardbeien begint lekker te groeien. Allerlei een- twee en meerjarige planten zijn en worden gezaaid en geplant.
In de loop van de jaren zijn een betonnen schutting en zitelementen verfraaid met mozaïek en beschilderd door 29 kinderen en 22 volwassenen.  Er wordt door jonge en oude buren en hun bezoek gespeeld, getuinierd en genoten. Er wordt van alles gecreëerd voor het binnenterrein van hergebruikt materiaal. Zoals een zandbak met een net tegen de katten, vogelhuisjes, insectenhotel en hutten. OBS de Klimop maakt ook gebruik van de (moes)tuin.

Het binnenterrein heeft in het verleden of recentelijk veel te danken aan:
Pameijer groenbeheer: in het verleden voor het schenken van graszoden en recentelijk voor een heel prettige samenwerking,  waardoor we de houtsnippers hebben kunnen aanvullen.
Gemeentewerken 16 kuub houtsnippers
  • Kindvriendelijke Wijk en Stichting Havensteder voor het bieden van mogelijkheden 
  • en last but not least:
  • de buurtbewoners, bloemist Bap van der Brule  en Marmolux. 
7Seasons-Rotterdam Natuurlijk

Geveltuintjes en tuintjesonderhoud o.a. langs de Boekhorststraat tbv de zanglijster, de vleermuis, de wilde bijen en de vlinders.
Zorgen dat er balans blijft tussen esthetiek en natuur, met als doel de bovengenoemde diergroepen nest, schuil en voedselgelegenheid te bieden.  Tijdens het rommel ruimen , aanbinden, blad verwijderen in de lente vinden er vele gesprekjes plaats over het hoe en waarom van deze tuintjes. De passanten geven  aan erg van de tuintjes te genieten, vooral wanneer zij de achtergrondinformatie te horen hebben gekregen.


Crooswijkerzand - in opdracht van BuurtLAB

Het begeleiden van de groep bewoners  bij hun LABje Grond in 2015.

De Habitattuin

Een bewonersinitiatief van Joost van Dijk en Jan Nass in het Baankwartier in Rotterdam Centrum ondersteund door de gebiedscommissie, waarbij Evasie voor het eerste jaar ingehuurd wordt om omliggende organisaties, bewoners en de Bouwmanggz te ondersteunen in het natuurvriendelijk onderhoud van de tuin.
De tuin ligt tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en de Waalse Kerk. Er zijn 5 bakken en een aantal borders die beplant zijn met 'Flora voor Fauna'. Hier informatie over Flora voor Fauna.

Particuliere tuinen

Bewoners van particuliere tuinen help ik met het onderhouden van hun tuin of het aanleggen van een geveltuintje volgens principe 'Tegel Eruit Groen Erin'. Dit doe ik samen met de eigenaar, als de eigenaar niet in staat is om de tuin geheel zelf te onderhouden en het niet uit handen wil of kan geven aan een hovenier. Ook het leeghalen van een tuin en het herplaatsen/hergebruiken van de beschikbare beplanting en materialen komt voor.

 

stilgelegde opdracht Frederikshof;
In opdracht van Havensteder

Een openbare tuin op de plaats van het gesloopte 'Spartablok' in Rotterdam Crooswijk.

Eva werkte in 2011 als vrijwilligster in het stadstuinteam dat door PWS in leven was geroepen. Maar waar waren de buren? Waarom werd er zoveel kapot gemaakt door de kinderen? Evasie raakte geïnteresseerd in beweegredenen van alle partijen om de tuin heen.   De kinderen en volwassenen uit de buurt, de school, TOS, de deelgemeente en Havensteder.  Wat maakt dat men doet wat men doet, en laat wat men laat? En vooral: op welke manier kan het Frederikshof die partijen evasie geven? Alle vrijwilligers gooiden (uit frustratie) het bijltje er bij neer.

In 2012 heeft Evasie zich bezig gehouden met het betrekken van de buurtkinderen bij de tuin en het krijgen van antwoorden op bovenstaande vragen.


In opdracht van Havensteder ondersteunt Evasie vanaf 2012 bij het basisonderhoud van de tuin. Vanuit buurtgeldbudget zijn er voldoende gereedschappen aangeschaft, zaden en teelaarde voor de LABjes grond en voor het gemak heeft Evasie een zaai&tuinkalender gemaakt met foto's en beschrijvingen van de vaste planten op het Frederikshof. Met hulp van buurtkinderen en volwasssenen  is de tuin toonbaar gehouden en zijn er fruitbomen en struiken geplaatst en bloembollen in de grond verstopt. Een klein groepje bewoners wil zelfstandig verder.

Medio 2013 is Evasie toch weer ingeroepen door Stichting Havensteder. Een buurman die netjes de klimop bijhoudt, heeft inmiddels zo de smaak te pakken dat hij bijna dagelijks wat aan de tuin doet. De rest van de bewoners geeft aan dat  het te veel gevraagd is om de tuin bij te houden  en slopende buurtkinderen aan te spreken op hun gedrag. Tot nu hielpen buren, kinderen of voorbijgangers spontaan een handje als Eva er was. Door uitblijven van een besluit van de kant van Havensteder is deze opdracht stopgezet.

In iedergeval bedankt Evasie:
Stichting Buurtlab voor   8 LABjes grond.
Deelgemeente Kralingen Crooswijk en Stichting Havensteder voor hun financiële middelen en ondersteuning.


Afgerond:  Smakelijke Moestuinen    -  in opdracht van BuurtLAB
Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen bezoeken, aanhoren, adviseren en beoordelen na hun eerstejaar 'Smakelijke Moestuin' binnen het LekkerFit programma.Afgelopen opdracht : Zelfbeheer Oudaenstraat
In opdracht van voormalig deelgemeente Kralingen Crooswijk en betaald door Havensteder

Juli 2013 is Evasie benaderd door Charlotte de Bruyn van deelgemeente Kralingen Crooswijk om bewoners te helpen met het opstarten van zelfbeheer van een semi- binnenterrein, dat door de gemeente werd opgeknapt.  Er zijn twee bakken gekomen voor bewoners om met planten in de weer te gaan. Het bestaande speeltoestel werd vervangen door standaard toestellen (op verzoek van bewoners) en de grasvelden werden vervangen door gemeentegroenperken. Evasie heeft de volgende opdracht uitgevoerd:

·        Het voeren van individuele gesprekken met bewoners ter inventarisatie van hun motivatie, barrières en mogelijkheden; met als doel hun motivatie tot zelfbeheer te vergroten. Te beginnen met de bewoners die aangegeven hebben zich te willen inzetten.
·       (ondersteunen in) starten met kleinschalig zelfbeheer dat nauw aansluit bij de behoefte en het kunnen van de (individuele) bewoners. Denk aan schoonmaken, vegen, bedenken van wensen en  mogelijkheden van het soort vergroening, het verzorgen van groen, etc. Vanuit deze activiteiten, kwamen gezamenlijke en/of individuele behoeften specifieker naar voren en werd ook duidelijk wat de bewoners aan kennis en materiaal nodig hebben om het zelfbeheer mogelijk te maken.
·        (ondersteunen in ) het in kaart brengen van de wensen, ook daar waar deze afwijken van de voorgestelde plannen van DGKC en St. Havensteder en deze bespreken met de opdrachtgever en  andere nauw betrokken partijen.
·        Het ondersteunen in aanvragen budgetten en verzamelen van benodigde materialen en kennis die nodig zijn voor zelfbeheer op de korte en langere termijn.
·        Het motiveren van de bewoners zich meer te betrekken met elkaars gedrag  in de buitenruimte en bij de uitvoerende werkzaamheden (door derden).


De opdracht liep vanaf november 2013 tot eind 2014. Het hele proces van plannen op tafel tot uitvoering liep niet op rolletjes. Het opheffen van de deelgemeente heeft daar zeker niet bij geholpen. Niet alle vooraf aangemelde bewoners willen of kunnen actief zijn. Het leven is ook weerbarstig, waardoor men ook in situaties komt dat het even niet meer lukt. Er zijn een aantal zeer betrokken bewoners en werknemers van Havensteder en gemeente. En in de loop van het proces komen er ook nieuwe enthousiastelingen naar buiten.
Er  is gelijk ook een bloemen/plantenperk aangelegd in het gazon aan de Meermanstraat. Een grote wens van een bewoner daar:  kleur terugbrengen in het groene perk, lekker buiten bezig kunnen zijn en wat anders dan standaard gemeentegroen. De foto is van voorjaar 2014. Inmiddels is natuurlijk ontloken wat in de grond is gestopt.
Afgelopen opdracht  - Geveltuintjesteam
KIWIroute - drempelgroen Tollenstraat Rembrandtstraat
In opdracht van Havensteder en Kindvriendelijke Wijk.
passiflora, een veel geziene plant in het gevelgroen
Met Jalel Ben Said ondersteunde Evasie de bewoners langs de Rembrandtstraat en Tollenstraat in het onderhoud van de geveltuintjes en voortuintjes. Door kinderen in de wens uitgesproken dat er meer groen kwam in de wijken Erasmusbuurt/Rottekwartier. Bewoners wilden dit ook wel, maar gaven aan daar hulp bij nodig te hebben. In het kader van  'Kindvriendelijke Wijk'  is er drempelgroen aangelegd en gevelgroen mogelijk gemaakt door Deelgemeente Noord  en samenwerkende partijen. Dankzij 'Maak je sterk voor je buurt'  heeft Evasie 3 koude bakken, een kleine muurkas en een regenton kunnen aanschaffen. Op het eerder genoemde binnenterrein worden plantjes   opgekweekt en gestekt die gratis en voor niets in de tuintjes gezet worden. Het herfstblad van het binnenterrein wordt in bladcomposthopen een jaartje bewaard en als bladaarde verspreid. Ook in de geveltuintjes. Bewoners houden vanaf 2015 zelf de tuintjes bij en dienen zelf initiatief te nemen als zij begeleiding willen. De begeleiding gebeurt dan op vrijwillige basis. 

afgelopen opdracht :  Ons groene schoolplein;
in opdracht van OBS Dalton de MargrietOBS Dalton de Margriet, NHK lokatie.
Als ouder en tuingek heb ik samen met ouder en landschapsarchitect Eve Robidoux een workshop met de thema's Water, Heuvel, Zonlicht en Bos opgezet en gegeven.
Geïnspireerd door mooie, realistische en fantasierijke belevingswerelden van alle groepen, is er een definitief ontwerp gemaakt voor het groene schoolplein door Eve en Eva.
Tijdens het proces vlak voor de uitvoering is echter door de directie en het bestuur  besloten het schoolplein niet te vergroenen.  Teleurstellend!

Informatie over de workshops, de resultaten en het ontwerp kunt u vinden bij Atelier Robidoux en OBS Dalton de Margriet


afgelopen opdracht : Groen schoolplein;
in opdracht van Hildegardisschool in RotterdamRondom de Hildegardisschool is in het kader van Groenschoolplein met subsidie van gemeente Rotteerdam een aantal jaren geleden door Buitenruimte voor Contact een schoolplein aangelegd met meerdere thema's en ecologische aandachtsgebieden. Omdat de tuin verwaarloosd raakte en men niet goed wist wat te doen, heeft men met mij contact opgenomen. De documentatie met beplantingslijsten waren zoek en men wist niet goed wat onkruid was en wat niet. Graag wilden zij begeleiding op een manier dat zij vervolgens zelfstandig te werk konden gaan.  Ik heb 2x  samen met de 'tuinjuf ' van de school gewerkt en haar geadviseerd. Vervolgens heb ik de planten gedetermineerd en  een jaarkalender gemaakt waarin staat wat te doen. Daarbij is een document gemaakt met beeldmateriaal en uitleg. In de tussentijd kwamen de 'oude' documenten te voorschijn en bleek alles samen voldoende te zijn om het onderhoud zelfstandig te gaan doen.